Конференція "БІЗНЕС - ІМПУЛЬС" 3 листопада:   Перейти

Угода користувача

Ця Угода розроблена з метою врегулювання відносин між Адміністрацією ресурсу (Сайту) «dalife.com.ua» та фізичною особою, яка є користувачем та здійснює пошук інформації на даному ресурсі.

Адміністрація Сайту здійснює редагування інформації, що розміщується, і несе відповідальність за її зміст.

На сайті «dalife.com.ua» поважається та захищається авторське право та пов'язані з ним особисті майнові та немайнові права.

Використання функціональних можливостей Сайту допускається тільки після проходження користувачем реєстрації та авторизації на Сайті відповідно до встановленої Адміністрацією процедури. Вибрані користувачем логін та пароль є необхідною та достатньою інформацією для доступу користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання.

Виключні права на матеріали та публікації Сайту належать компанії ТОВ«Позитив» та навчальній системі Diamond Alliance, що є власниками Сайту. Матеріали, розміщені на сайті, охороняються відповідно до законодавства про авторське право та захист правовласників.

Використання Cайта користувачем Інтернету означає, що користувач приймає та зобов'язується дотримуватися всіх нижченаведених умов цієї Угоди.

1. Сторони угоди

Адміністрація сайту «dalife.com.ua», розташованого на доменному імені www.dalife.com.ua, надалі Адміністрація, та фізична особа, яка є зареєстрованим користувачем Сайту, надалі Користувач, уклали ця Угода, надалі Угода, про нижченаведене.

2. Предмет угоди

Адміністрація надає авторизованому Користувачеві право на доступ до інформації, розміщеної на сайті «dalife.com.ua»:

- текстової інформації;
- аудіоматеріалів у форматі, встановленому Адміністрацією;
- відеоматеріалів у форматі, встановленому Адміністрацією;
- фотоматеріалів у форматі, встановленому Адміністрацією;
- посилань на матеріали, розміщені на даному інформаційному ресурсі або на інших інформаційних ресурсах.

При цьому частина інформації, що розміщується на Сайті, є закритою, доступ до якої неможливий без проходження процедури авторизації на сайті, а частина – відкритої для будь-яких користувачів мережі Інтернет без проходження авторизації на Сайті.

3. Права та обов'язки сторін

Користувач має право:

- створити на сайті один обліковий запис (аккаунт), використовуючи особистий номер НПА та інформацію про лінію спонсорської підтримки, при цьому забороняється створення декількох облікових записів для використання однією людиною;
- здійснювати пошук та отримання інформації на сайті «dalife.com.ua» будь-яким законним способом;
- переглядати та використовувати доступні для завантаження матеріали Сайту тільки для особистого некомерційного користування, за умови збереження всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах та будь-яких їх копіях.

Адміністрація має право:

- на свій розсуд створювати, змінювати, видаляти розміщену на Сайті інформацію та матеріали, що публікуються, вносити зміни до структури та функціоналу сайту «dalife.com.ua» та оптимізувати його роботу;
- на свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної на Сайті;
- тимчасово обмежити доступ або видалити будь-які матеріали з Сайту в односторонньому порядку із завчасною публікацією попередження, або, у разі непередбачених обставин або наявності застарілих даних та інформації, без пояснення причин; адресу інформаційних електронних повідомлень (розсилку) про найважливіші події, що відбуваються в рамках Сайту та навчальної системи Diamond Alliance.

Користувач зобов'язується:

- забезпечити достовірність інформації, що надається при реєстрації на Сайті;
- при поширенні інформації, творцем якої Користувач не є, забезпечити включення до її складу достовірних відомостей про власника цієї інформації або про іншу особу, яка розповсюджує інформацію, у формі та обсязі, які є достатніми для ідентифікації такої особи; та іншими способами;
- не намагатися будь-яким способом шляхом підбору пароля, злому або інших дій отримувати доступ до чужих логін та паролів; не використовувати посилання на сторінки Сайту або на сам Сайт у спам-розсилках (масове розсилання реклами без згоди на отримувача).

Адміністрація зобов'язується:

- здійснювати захист облікового запису Користувача від неправомірного доступу, від знищення розміщеної Користувачем інформації, а також від інших неправомірних дій щодо такої інформації всіма технічними засобами, що знаходяться в її розпорядженні;
- у разі розміщення Користувачем інформації, поширення якої обмежено або заборонено законом, або винести Користувачеві попередження та видалити таку інформацію, або видалити обліковий запис Користувача, або застосувати один або кілька заходів одночасно.

4. Інші умови

Адміністрація не несе відповідальності за розбіжність очікуваних Користувачем і реально отриманих послуг. Функціонал Сайту та порядок роботи з ним надається "як є" без гарантій будь-якого роду, явних або на увазі. Адміністрація може без попередження вносити зміни в роботу функціоналу Сайту для покращення якості послуг, а також вводити Сайт у режим профілактичних робіт.

У разі виникнення форс-мажорної ситуації та інших обставин, непідконтрольних Адміністрації Сайту (технічні неполадки, надзвичайний стан, стихійне лихо, неправомірні дії третіх осіб, спрямовані на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сайту) Адміністрація не гарантує безперебійної роботи Сайту.

Сайт може містити інформацію про інші веб-сайти у вигляді посилань. Перехід із Сайту на інший інтернет-ресурс здійснюється виключно за бажанням Користувача. Також публікація посилань не означає, що власники Сайту несуть відповідальність за їхню працездатність. При цьому Користувач може повідомити Адміністрацію про некоректне посилання для вжиття їй заходів для редагування або видалення цього посилання.

Користувач також може повідомити Адміністрацію про некоректну роботу функціоналу Сайту для вжиття їй заходів щодо відновлення працездатності тих чи інших його модулів.

Користувач, звертаючись до Адміністрації через форму зворотного зв'язку, розміщену на Сайті, або листом на адресу електронної пошти Адміністрації, несе відповідальність, що дане повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким , ображає моральність, порушує авторські права, пропагує ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також якимось іншим чином порушує чинне законодавство.

У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Адміністрація Сайту повинні докласти зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, суперечки підлягають вирішенню у порядку, встановленому чинним законодавством.

Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.

5. Відповідальність сторін

Адміністрація та Користувачі Сайту відповідають за дотримання вищевикладених прав, обов'язків та умов, враховуючи обумовлені вище обмеження відповідальності.

6. Час та умови дії Угоди

Ця угода набуває чинності з моменту авторизування